KHOÁ HỌC

COACHING NHÀ HUẤN LUYỆN CUỘC ĐỜI (CTC)

(0 đánh giá)
46
students
0
40,000,000 ₫ 36,000,000 ₫
40,000,000 ₫ 36,000,000 ₫

NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC (AOW)

(0 đánh giá)
37
students
0
12,000,000 ₫ 10,800,000 ₫
12,000,000 ₫ 10,800,000 ₫

COACHING NGHỆ THUẬT TỰ DO TÀI CHÍNH (AFF)

(0 đánh giá)
42
students
0
24,000,000 ₫ 21,600,000 ₫
24,000,000 ₫ 21,600,000 ₫